Byplanlægning. Svendborgs fremtid – bevar mig vel!

Jørgen Lundsgaard har dette læserbrev i Fyns Amts Avis den 20. februar 2917:
Tre driftige erhvervsfolk gav i FAA 14. feb. deres deprimerende syn på Svendborgs fremtid. Smag og behag kan ikke diskuteres. Men et fremtidens Svendborg, hvor vi har fjernet byens historiske bygninger og erstattet dem med firkantede kasser a la Fremtidsfabrikken befolket med rige pensionister, som kun er her om sommeren. Det nægter jeg at tro på at de 44000 vælgere, som ikke er medlemmer af ”Bevar Svendborg havn”, ønsker sig.
Hvad er de tre forfatteres vision for fremtiden? En by, hvor investorer har fjernet de bygninger og det Svendborg, vi holder af – og som turisterne holder af – til fordel for profitmaksimerede bygningsområder uden adgang for offentligheden. Jeg tvivler på, at Svendborg overlever som turistby. Odense fejlede fælt, da man rev halvdelen af H. C. Andersen kvarteret ned og lod en enkelt kælder stå. Den gad ingen turister se på. Nu må de lave det hele om igen.
I Nyborg fejlede man på havnen og satser nu på det historiske Danehof-slot og dets omgivelser, som A.P. Møllers fond støtter.
Måske vil den også gøre det, hvis vi tænker stort omkring det historiske miljø omkring Baagøe & Ribers Plads.
Nej, de ”tre driftige erhvervsfolk” og de lokale politikere burde interessere sig for, hvad der får Svendborg til at trives. Det gør et erhvervsliv med arbejdspladser. Det skaber tilflyttere og skatteydere.
Driftige familier med børn. Ikke rige pensionister i kedsommelige boligblokke. De lever af deres formue, bor her kun en del af året og lægger derfor ikke meget i skat. Vi ønsker en levende by, hvor vi har bevaret vores kulturarv, en by som vi er stolte af at vise frem til turister og tilflyttere. Og give videre til vores børn.
Men hvis der er initiativ i de tre driftige erhvervsfolk, mener jeg, de skal se at få startet deres forening ”Bevar Svendborgs Fremtid” og bevise deres postulater. Ellers er det kun sure opstød.
Det er faktisk en præstation at få et par tusind medlemmer til at bakke op om byens historiske hjerte, havnen.

Jørgen Lundsgaard opfordrer byrådet til at bevare Svendborgs værdier – også omkring Ribers grund

Troværdighed

Jørgen Lundsgaard, byrådsmedlem (LA), Otte Rudsvej 1, Svendborg
Læserbrev den 7/2 2017 i Fyns Amts Avis:
Troværdighed er en af de mest værdifulde egenskaber et menneske kan besidde. En egenskab, der skaber ledere med karisma og tryghed på arbejdspladsen og i hjemmet. Den er også den vigtigste egenskab hos politikere.
Men desværre også sjælden – også i Svendborg.
Det var ikke særlig troværdigt, da byrådet med nogle enkelte undtagelser forærede Jessens Mole plus tre millioner kroner væk til Skjærbæk. Det var ikke troværdigt, da man efterfølgende bøjede sig for yderligere krav til lokalplanen, som bl.a. fjernede offentlig adgang og gav mulighed for en høj firkantet bygning uden erhvervsliv.
Belært af erfaringen søgte vi i byrådet at udstikke linierne for den fremtidige lokalplan, før samme køber købte Ribers gamle købmandsgård. Så var der ingen tvivl. Og bred enighed i byrådet. Men – så startede samme salamimetode som endte i, at de gamle bygninger, den offentlige adgang og de skrå tegltage i erhvervsudvalget forsvandt til fordel højere firkantede bygninger og nedrivning af Svendborgs kulturarv.
Hvad er det lige Svendborgs borgere får ud af det? Flere penge til et gymnastikstævne?
Nej, vi mister Svendborgs kulturarv, samt troværdigheden hos en del af byrådets politikere. En troværdighed de får hårdt brug for ved det kommende valg.

Fin profilering af LA på Ærø – Fyns Amts Avis den 20. januar 2017

Liberal Alliance kommer til Ærø
Liberal Alliance opretter lokalforening på Ærø og arbejder på at stille op til kommunalvalget til november. De vil arbejde for erhverv og turisme, men ifølge formanden vil de ikke gå så meget ind i færgedebatten.

Ærø: Det ser ud til, at der er en liste mere, der vil stille op, når der skal vælges ny kommunalbestyrelse til november. I hvert fald er der blevet etableret en lokalafdeling af Liberal Alliance, der vil arbejde frem mod at have kandidater på stemmesedlen.

Der er ind til videre lavet en bestyrelse, og Bjarne Nissen, der tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i Ballerup for Fremskridtspartiet og til daglig er cateringchef hos Ærøfærgerne, har sat sig i formandsstolen.

Han fortæller, at bestyrelsen endnu ikke har udformet et program, som man vil arbejde for, men at de snakke, man har haft i bestyrelsen, især har kredset om turisme og erhverv. Øen skal være “grydeklar” til, at man kan sætte gang i projekter, mener formanden.

– Vores slogan er “Sæt fut i fejemøget”, og vi vil gøre noget mere for turismen og erhvervslivet. For eksempel vil vi arbejde for en dispensation fra planloven, så der kan laves luksussommerhuse ude ved Søby og ud mod fyret. Der er et marked med 60 millioner tyskere, der ikke er langt væk, siger Bjarne Nissen.

– Færgedebatten fylder ofte meget herovre. Hvad er jeres holdning til den?

– Som udgangspunkt at fastholde den nuværende struktur. Men vi går ikke meget ind i den sag. Den dominerer debatten, men på en kedelig måde, og den splitter øen, siger Bjarne Nissen.

Politikken udformes

Hvad, der skal på dagsordenen udover turisme og erhverv, kan Bjarne Nissen endnu ikke fortælle, for nu vil de i gang med at finde ud af, hvem der skal opstilles til kommunalvalget, og det sker i løbet af foråret. Og når kandidaterne er fundet, er det dem, der skal udforme den politik, Liberal Alliances lokalafdeling på Ærø vil arbejde hen mod.

Frank Thorsted er et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen, og han fortæller, at selv om de ikke er nået frem til en

kandidatliste endnu, så er det noget, han “har lyst til”, og den 41-årige it-medarbejder har allerede gjort sig tanker om, hvad han vil kæmpe for.

– Der har været for meget fokus på at få det grå guld herover. Og det er også fint nok, at de køber sommerhuse herovre, men de har jo ikke børn, og de arbejder ikke længere, siger Frank Thorsted og understreger, at lokalafdelingen godt nok hører under Liberal Alliance, men at der nemt kan vise sig forskelle mellem lokalafdelingens og moderpartiets politik.

For få til at lave afdeling

På trods af at lokalafdligen er nyoprettet, er Liberal Alliances tilstedeværelse på Ærø ikke ny. Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Peter Lund skiftede over til partiet, som han repræsenterede på Ærø frem til kommunalvalget i 2013. Selvom han dengang prøvede, blev der dog ikke oprettet en lokalafdeling, fortæller han.

– Vi hørte under Svendborg, men forsøgte at lave en lokalafdeling på Ærø. Men der dukkede ikke nok op til den stiftende generalforsamling til, at vi kunne få den igang, siger Peter Lund.

Flere skal ind i politik – portræt af ny formand i Fyns Amts Avis

Flot og positivt portræt af den nye formand for LA Sydfyn, Jan Sørensen i Fyns Amts Avis 21. juni:
Ny LA-lokalformand: Flere skal ind i politik
Jan Sørensen fra Thurø er ny lokalformand i Svendborg for Liberal Alliance. Han mener, at flere skal melde sig ind i politiske partier
Af: Caspar Troest Jørgensen (Fyns Amts Avis)
Der skal være mere kamp om stolene til de politiske medlemsmøder. Det mener den nye lokalformand for Liberal Alliance i Svendborg, Jan Sørensen.
Men han snakker om sit eget parti. Han snakker om alle partierne.
– Det er alt for svært at mobilisere danskerne i politik. Under fem procent er medlem, og det skal op. Vi danskere skal vise vores demokratiske engagement og melde os ind i de partier, vi tror på. På den måde kan vi vise, at vi har demokrati. Vi bliver ikke enige om tingene af den grund, men vi kan blive enige om at være uenige, siger han.
– Det kan være jeres næste Debatteriet, foreslår han med henvisning til Fyns Amts Avis debatarrangementer, for normalpris-betalende abonnenter.
58-årige Jan Sørensen har selv været medlem af Liberal Alliance i cirka fem år, og inden da i en årrække Venstre.
– På et tidspunkt stoppede jeg med bare med at betale kontingent. Da Lars Løkke kom til, var det svært for mig at være med mere. Jeg synes, der var for meget levebrødpolitiker i ham, og Venstre havde samtidig fået for lidt fokus på, hvordan pengene tjenes og begyndte ligesom andre partier at interessere sig mest for, hvordan pengene fordeles, siger han.
Det er en af grundene til, at han nu er Liberal Alliance-mand.
– Det er en trussel mod velfærden, at vi trods verdens højeste offentlige omkostninger, udvander ydelserne, fordi midlerne bliver brugt forkert, siger han.
Men som lokalformand er der andre ting på programmet. Den ene er Svendborg Havn, hvor et boligprojekt er på trapperne.
– Havnen var årsag til, at vi selv flyttede til området, og ødelægger vi den, ødelægger
vi den for evigt, siger han.
Den anden er at tiltrække unge dynamiske tilflyttere. Og han mener, at man kan kombinere de to.
– Svendborg kan blive kulinarisk hovedstad i Skandinavien Vi har et fantastisk initiativ som fødevaremarkedet Kulinarisk Sydfyn, og det skal vi have koblet til det, der kan komme til at ske på havnen, ved skabe nogle attraktive markedsmiljøer. Og så skal vi opgradere erhvervsskolen til nordens største ved at have fokus på fødevarer fra jord til bord, siger han.
– Min erfaring er, at gode ting skabes, når man kombinerer eksisterende ting på en ny måde, og det vil vi i Liberal Alliance fremlægge en plan for i den nærmeste fremtid, sige han.
jan sørensen

Økonomi og politik med mennesker i

I Fyns Amts Avis den 6. februar 2015 under rubrikken "Synspunkt"

Under overskriften ”Økonomi med politik i” anfører chefredaktøren i dag (4/2 2015), at økonomi handler om politik. Udgangspunktet er taget i det forslag, LA har fremlagt, og som er blevet gennemregnet af Finansministeriet. Resultatet viser bl.a., at der frem til 2025 netto kan skabes 124.000 jobs, og at der vil komme yderligere 100 mia. kroner i kassen til velstand og velfærd, hvilket svarer til ca. 10% af det, som den offentlige sektor årligt koster.

Så økonomien i LAs forslag hænger fint sammen, og LA har dermed vist, at der faktisk findes et reelt og gennemregnet alternativ til den politik, som skiftevis blå og røde regeringer har ført gennem mange år.

Men chefredaktøren har jo ret: Politik og økonomi hænger sammen, og når alt kommer til alt, handler det hele jo om os mennesker.

Politik og økonomi SKAL handle om mennesker. Lad os derfor se på de blødere elementer i LAs forslag.

LA har været under beskydning for at fokusere udelukkende på økonomi. Mange har derfor den opfattelse, at vores politik udelukkende har til formål at tjene storkapitalen og dermed være ligeglade med borgerne – de er jo blot et redskab. Det har vi fået skudt i skoene længe, og desværre er der mange, som ikke kender vore reelle hensigter og visioner.

For intet kunne være mere forkert! LA ønsker et samfund, hvor mennesket er i centrum. Det er simpelthen præmissen for at være liberal.

Vedr. velfærdsstigningen på over 100 mia. kroner i 2025, vil denne ikke kun komme de rigeste 10% af befolkningen til gode. De lavest lønnede 10% vil opleve at få et markant højere rådighedsbeløb – faktisk 7.000 kr. mere per år.

Det gælder også, hvis man er på overførselsindkomst. Via et fradrag til alle på 7.000 kr. per voksen (og 3.500 kr. per barn) skal det nemlig være sådan, at den enkelte borger betaler for sig selv, inden man betaler for det offentlige. Det er rimeligt, som alternativ til i dag, hvor nærmest alle indtægter kradses ind, omfordeles og tildeles efter administrative og tunge regler. Helt banalt handler dette om at sætte den enkelte borger og den enkelte familie fri.

Med skabelsen af netto 124.000 arbejdspladser, vil vi ligeledes opleve, at andelen af borgere på overførselsindkomst vil reduceres kraftigt. Det betyder, at vi kan anvende ressourcerne på at skabe ægte velstand og velfærd. Vi får så råd til at hjælpe dem, som reelt har brug for hjælp. Og dem skal vi hjælpe. Det gode ved vores forslag er, at vi som samfund faktisk vil have Hvis der så er 120.000 færre i den offentlige sektor, vil serviceniveauet så ikke falde? hed? tørre per borger. d. Vi får således råd til det, uden hele tiden at skulle tale om, hvor disse midler skal komme fra.

Hvad med de 120.000 offentlige ansatte, skal de ud i arbejdsløshed? Svaret er nej. Over de næste ti år vil disse stillinger kunne nedlægges gennem naturlig afgang. Det forudsætter, at der skal effektiviseres ca. 10 pct. i den offentlige sektor, og dermed vil der være flere folk, der vil arbejde i den private sektor i stedet for den offentlige sektor.

Men vil serviceniveauet så ikke falde? Nej. Det er klart, der skal ændres noget. Man skal have nye arbejdsgange, bureaukratiet skal barberes, og der skal effektiviseres – og vi ved, det kan lade sig gøre. Alene ved at se på de bedst fungerende kommuner i dag har vi rigelig dækning for den antagelse. Effektiviseringen bliver allerede leveret i dag på fx sygehusene, så mon ikke resten af landet også kan være med?

Vores plan er nødvendig, hvis vi skal skabe vækst. Vi har i dag en offentlig sektor, der er langt større, end nogen som helst har planlagt. Vores reformer vil skabe et niveau, der svarer til niveauet i Finland og Sverige. Og ja, der er ting, der kan skæres fra – lysende bænke, bycykler til 60.000 stykket, mm. – men sygehuse og uddannelsesinstitutioner og et godt og retfærdigt socialt sikkerhedsnet er altså kernevelfærd og store støttepiller i det samfund, vi ønsker os.

Der er mange, som siger, at vore forslag vil gøre uligheden i Danmark større. Vi har årelang tradition for en stor lighed, og den ønsker vi ikke at fjerne. Vi vil stadig være et af de mest lige samfund i verden, og alle vil være betydeligt mere velstående. I vores verdenssyn er ulighed er et problem, hvis det også gør de fattigste fattigere, og det er ikke tilfældet.

Det svarer til at brokke sig over, at Bill Gates flytter til Danmark. Hans formue vil øge uligheden, men vi andre får ikke ringere kår. Tværtimod.

LA ønsker et samfund, hvor mennesket er i centrum. Økonomi er et redskab, ikke et mål i sig selv.

Jes2Jes V.N. Christiansen
Spidskandidat i Svendborgkredsen
2. spidskandidat for LA, FYN
til folketingsvalget 2015
Grønnegade 21
5700 Svendborg

Kommunevalget på Sydfyn

Svendborg
Jørgen Lundsgaard valgt på baggrund af 952 personlige af 1.633 stemmer i alt. Stort Til Lykke med os – se alle vore stemmetal

Faaborg-Midtfyn
Ingen valgt, men vi hjalp med med skiftet fra Socialdemokratisk borgmester til ny venstreborgmester – se vore stemmetal

Langeland
Ingen valgt – Fattighjælpsborgmesteren fra Venstre reddede sig desværre igen
– se vores stemmetal

Ærø
Vi havde ingen LA-liste på Ærø

Regionsvalget
Se også resultatet af regionsvalget