Byplanlægning. Svendborgs fremtid – bevar mig vel!

Jørgen Lundsgaard har dette læserbrev i Fyns Amts Avis den 20. februar 2917:
Tre driftige erhvervsfolk gav i FAA 14. feb. deres deprimerende syn på Svendborgs fremtid. Smag og behag kan ikke diskuteres. Men et fremtidens Svendborg, hvor vi har fjernet byens historiske bygninger og erstattet dem med firkantede kasser a la Fremtidsfabrikken befolket med rige pensionister, som kun er her om sommeren. Det nægter jeg at tro på at de 44000 vælgere, som ikke er medlemmer af ”Bevar Svendborg havn”, ønsker sig.
Hvad er de tre forfatteres vision for fremtiden? En by, hvor investorer har fjernet de bygninger og det Svendborg, vi holder af – og som turisterne holder af – til fordel for profitmaksimerede bygningsområder uden adgang for offentligheden. Jeg tvivler på, at Svendborg overlever som turistby. Odense fejlede fælt, da man rev halvdelen af H. C. Andersen kvarteret ned og lod en enkelt kælder stå. Den gad ingen turister se på. Nu må de lave det hele om igen.
I Nyborg fejlede man på havnen og satser nu på det historiske Danehof-slot og dets omgivelser, som A.P. Møllers fond støtter.
Måske vil den også gøre det, hvis vi tænker stort omkring det historiske miljø omkring Baagøe & Ribers Plads.
Nej, de ”tre driftige erhvervsfolk” og de lokale politikere burde interessere sig for, hvad der får Svendborg til at trives. Det gør et erhvervsliv med arbejdspladser. Det skaber tilflyttere og skatteydere.
Driftige familier med børn. Ikke rige pensionister i kedsommelige boligblokke. De lever af deres formue, bor her kun en del af året og lægger derfor ikke meget i skat. Vi ønsker en levende by, hvor vi har bevaret vores kulturarv, en by som vi er stolte af at vise frem til turister og tilflyttere. Og give videre til vores børn.
Men hvis der er initiativ i de tre driftige erhvervsfolk, mener jeg, de skal se at få startet deres forening ”Bevar Svendborgs Fremtid” og bevise deres postulater. Ellers er det kun sure opstød.
Det er faktisk en præstation at få et par tusind medlemmer til at bakke op om byens historiske hjerte, havnen.

Jørgen Lundsgaard opfordrer byrådet til at bevare Svendborgs værdier – også omkring Ribers grund

Troværdighed

Jørgen Lundsgaard, byrådsmedlem (LA), Otte Rudsvej 1, Svendborg
Læserbrev den 7/2 2017 i Fyns Amts Avis:
Troværdighed er en af de mest værdifulde egenskaber et menneske kan besidde. En egenskab, der skaber ledere med karisma og tryghed på arbejdspladsen og i hjemmet. Den er også den vigtigste egenskab hos politikere.
Men desværre også sjælden – også i Svendborg.
Det var ikke særlig troværdigt, da byrådet med nogle enkelte undtagelser forærede Jessens Mole plus tre millioner kroner væk til Skjærbæk. Det var ikke troværdigt, da man efterfølgende bøjede sig for yderligere krav til lokalplanen, som bl.a. fjernede offentlig adgang og gav mulighed for en høj firkantet bygning uden erhvervsliv.
Belært af erfaringen søgte vi i byrådet at udstikke linierne for den fremtidige lokalplan, før samme køber købte Ribers gamle købmandsgård. Så var der ingen tvivl. Og bred enighed i byrådet. Men – så startede samme salamimetode som endte i, at de gamle bygninger, den offentlige adgang og de skrå tegltage i erhvervsudvalget forsvandt til fordel højere firkantede bygninger og nedrivning af Svendborgs kulturarv.
Hvad er det lige Svendborgs borgere får ud af det? Flere penge til et gymnastikstævne?
Nej, vi mister Svendborgs kulturarv, samt troværdigheden hos en del af byrådets politikere. En troværdighed de får hårdt brug for ved det kommende valg.