Foreningen holdt sin ordinære generalforsamling den 12. april

Bestyrelsens beretning blev godkendt. Se den her – Lokalbestyrelsens beretning 2018

Regnskabet for 2017 blev godkendt. Se det her – Regnskab 2017 Sydfyn m. revision

Se det samlede referat her
Referat-for-den-ordinære-generalforsamling-2018-underskrift

I tilfælde af flytning husk da at opdatere jeres medlemsoplysninger på https://liberalalliance.membersite.dk/

Liberal Alliance stiller op i Faaborg-Midtfyn Kommune

Liberal Alliance melder sig nu på banen til efterårets kommunalvalg i Faaborg-Midtfyn kommune. Det er klart efter et opstillingsmøde torsdag.

Spidskandidaten er den 18 årige Emma Have fra Faaborg der til dagligt går i 3.G på Faaborg Gymnasium. Emma er aktiv i Liberal Alliances Ungdom Fyn, og har været liberal ambassadør for partiet.

”Jeg stiller da jeg mener at vi bør gøre kommunen til et mere attraktivt sted for familier og virksomheder. Derfor bør vi sænke skatter og afgifter, så virksomheder og borgere vil vælge Faaborg-Midtfyn fremfor andre kommuner. Dette vil skabe arbejdspladser, og understøtte vækst og bosætning.” udtaler spidskandidat Emma Have.

Ud over Emma består listen af Johan Nøhr-Jensen fra Ringe, Rasmus Damsted fra Vester Hæsinge samt Danmarks yngste byrådskandidat: Christopher Møller fra Kaleko der fylder 18 år på valgdagen den 21. november.

Det glæder lokalforeningens formand at partiet igen opstiller til kommunalvalget ”Det er vigtigt at de næsten 2000 borgere der satte sit kryds ved os til sidste Folketingsvalg, også har muligheden til kommunalvalget. Vi er et ægte liberalt alternativ.” udtaler Niels Ole Nielsen.

Blandt partiets mærkesager er lavere skatter, mere vækst, mindre bureaukrati og mere personlig frihed til at leve det liv man selv ønsker.
For spørgsmål kontakt lokalformand Niels Ole Nielsen på nonielsen@sydfynsmail.dk / tlf. 40610809 eller Spidskandidat Emma Have på tlf. 25731937 samt emmahavee@gmail.com

Valgtekniske samarbejde i Svendborg i forbindelse med kommunevalget 2017

Svendborg Lokalliste, Radikale Venstre og Liberal Alliance er indgået i valgforbund og har formuleret fem mærkesager, de vi samarbejde om i næste byrådsperiode:

  • Flere seniorbofællesskaber, som skal bidrage til udviklingsstrategien i by og på land. Man skal kunne bo længe og godt i eget hjem med let adgang til sygepleje, fællesspisning, træning mv.
  • En levende havn med plads til, at erhverv- og kulturliv kan udvikle sig og stadig beholde Danmarks bedst bevarede havn.
  • Bevaringsværdige bygninger skal bevares. Ikke rives ned.
  • Vi vil udvikle og fastholde Svendborg som uddannelses by.
  • Svendborg er Danmarks kønneste handelsby, plant træer i stedet for skilte og fjern unødvendige chikaner.

Svendborg, den 19. august 2017

Byplanlægning. Svendborgs fremtid – bevar mig vel!

Jørgen Lundsgaard har dette læserbrev i Fyns Amts Avis den 20. februar 2917:
Tre driftige erhvervsfolk gav i FAA 14. feb. deres deprimerende syn på Svendborgs fremtid. Smag og behag kan ikke diskuteres. Men et fremtidens Svendborg, hvor vi har fjernet byens historiske bygninger og erstattet dem med firkantede kasser a la Fremtidsfabrikken befolket med rige pensionister, som kun er her om sommeren. Det nægter jeg at tro på at de 44000 vælgere, som ikke er medlemmer af ”Bevar Svendborg havn”, ønsker sig.
Hvad er de tre forfatteres vision for fremtiden? En by, hvor investorer har fjernet de bygninger og det Svendborg, vi holder af – og som turisterne holder af – til fordel for profitmaksimerede bygningsområder uden adgang for offentligheden. Jeg tvivler på, at Svendborg overlever som turistby. Odense fejlede fælt, da man rev halvdelen af H. C. Andersen kvarteret ned og lod en enkelt kælder stå. Den gad ingen turister se på. Nu må de lave det hele om igen.
I Nyborg fejlede man på havnen og satser nu på det historiske Danehof-slot og dets omgivelser, som A.P. Møllers fond støtter.
Måske vil den også gøre det, hvis vi tænker stort omkring det historiske miljø omkring Baagøe & Ribers Plads.
Nej, de ”tre driftige erhvervsfolk” og de lokale politikere burde interessere sig for, hvad der får Svendborg til at trives. Det gør et erhvervsliv med arbejdspladser. Det skaber tilflyttere og skatteydere.
Driftige familier med børn. Ikke rige pensionister i kedsommelige boligblokke. De lever af deres formue, bor her kun en del af året og lægger derfor ikke meget i skat. Vi ønsker en levende by, hvor vi har bevaret vores kulturarv, en by som vi er stolte af at vise frem til turister og tilflyttere. Og give videre til vores børn.
Men hvis der er initiativ i de tre driftige erhvervsfolk, mener jeg, de skal se at få startet deres forening ”Bevar Svendborgs Fremtid” og bevise deres postulater. Ellers er det kun sure opstød.
Det er faktisk en præstation at få et par tusind medlemmer til at bakke op om byens historiske hjerte, havnen.

Jørgen Lundsgaard opfordrer byrådet til at bevare Svendborgs værdier – også omkring Ribers grund

Troværdighed

Jørgen Lundsgaard, byrådsmedlem (LA), Otte Rudsvej 1, Svendborg
Læserbrev den 7/2 2017 i Fyns Amts Avis:
Troværdighed er en af de mest værdifulde egenskaber et menneske kan besidde. En egenskab, der skaber ledere med karisma og tryghed på arbejdspladsen og i hjemmet. Den er også den vigtigste egenskab hos politikere.
Men desværre også sjælden – også i Svendborg.
Det var ikke særlig troværdigt, da byrådet med nogle enkelte undtagelser forærede Jessens Mole plus tre millioner kroner væk til Skjærbæk. Det var ikke troværdigt, da man efterfølgende bøjede sig for yderligere krav til lokalplanen, som bl.a. fjernede offentlig adgang og gav mulighed for en høj firkantet bygning uden erhvervsliv.
Belært af erfaringen søgte vi i byrådet at udstikke linierne for den fremtidige lokalplan, før samme køber købte Ribers gamle købmandsgård. Så var der ingen tvivl. Og bred enighed i byrådet. Men – så startede samme salamimetode som endte i, at de gamle bygninger, den offentlige adgang og de skrå tegltage i erhvervsudvalget forsvandt til fordel højere firkantede bygninger og nedrivning af Svendborgs kulturarv.
Hvad er det lige Svendborgs borgere får ud af det? Flere penge til et gymnastikstævne?
Nej, vi mister Svendborgs kulturarv, samt troværdigheden hos en del af byrådets politikere. En troværdighed de får hårdt brug for ved det kommende valg.