Jørgen Lundsgaard

Svendborg skal have Danmarks bedste erhvervsklima

Søfart er vigtig for Svendborg og skal sikres udfoldelsesmuligheder på havnen. Uddannelser herunder søfartsuddannelser er vigtige for Svendborgs fremtid og skal styrkes og støttes.
Svendborgs etablerede virksomheder skal sikres vilkår, som giver tillid til fremtidens miljøkrav og byudvikling.
Nye virksomheder skal tiltrækkes af Danmarks bedste erhvervsklima.

Havnen skal bevares som erhvervshavn

Etablerede erhverv skal føle sig sikre. Også for fremtiden.
Nye ikke havnerelaterede erhverv skal gives mulighed for at etablere sig på havnen. Uddannelse, kultur og offentlig virksomhed skal gives mulighed for at etablere sig på havnen.
Ingen boliger. De vil kun genere havnens erhvervs- og kulturliv

Handelsliv og parkering

Handelslivet skal sikres parkering – også på torvet Ingen parkering – ingen handel.
Handels og erhvervslivet skal sikres det nødvendige og tilstrækkelige antal parkeringspladser i nærområdet.
Derfor – parkering på torvet til den er overflødig.

Tankefuld skal gøres salgbar

Prisen og krav til miljø og energi skal tilpasses så Tankefuld gøres økonomisk attraktivt for nye beboere.

Svendborgs pensionister skal forkæles

Lad pengene følge de ældre
Deres velfærd skal ikke måles med kontrolskemaer, men på respekt og ansvar både i forhold til brugerne og de mange medarbejdere der gør et stort arbejde.
Friere valg af madordning: Privat, restaurant – eller kommunens kantine!
Videreudvikling af Svendborgs gode pasningsordninger
F.eks.:”Mærskgård modellen” hvor man kan bo, fra man er velfungerende pensionistpar, til man er stærkt plejekrævende.
Eller indførelse af “Lotte modellen”

Spidskandidat og Byrådsmedlem
Direktør
Jørgen Lundsgaard
+45 40 10 00 02
jorgens.lundsgaard@svendborg.dk