Udlicitering og prisafprøvning

Fordelene ved en udbredt udlicitering af kommunens opgaver vil være, at vi kan få en klar beskrivelse af de opgaver, som kommunen forpligtiger sig til at løse. Beskrivelsen vil kunne gå på både omfanget og kvaliteten af løsningen.
Det vil tillige sikre en økonomisk styring, at vi kan få en klar adskillelse af hvem der
Bestiller, Udfører og Modtager ydelserne.
En adskillelse efter B-U-M principper vil sikre målgruppen og modgå overlevering og overproduktion.
Effektiviseringen af kommunens drift skal ske gennem en fortsat udlicitering og prisafprøvning af kommunens opgaver ud fra følgende principper

  1. Alle opgaver kan udliciteres, når de er beskrevet med kravspecifikationer
  2. Kommunens nuværende afdelinger kan byde ind på opgaverne ved afgivelse af bindende bud. En eventuel planlagt rationalisering kan fint indregnes i tilbuddene
  3. Enhver tilbudsgiver vil være forpligtiget på den tilbudte pris og kvalitet.
  4. Billigste bud, der lever op til kravspecifikationen, vil normalt kunne antages uden yderligere politisk behandling.